Život na Zemi a mimo ni: Povídání s astrobioložkou, astrochemikem a polární mikrobioložkou

3. 11. 2020

Jaké podmínky musí na tělese být, aby na něm mohl existovat život? Jak se na Zemi z jednoduchých sloučenin začaly vytvářet první biomolekuly? Je možné, že existuje i život mimo Zemi? Jak by mohl vypadat a které organismy na Zemi by mohl připomínat? Nad těmito otázkami se budeme zamýšlet spolu s vědci v online panelové diskuzi 11. listopadu v čase 15:30 – 17:00. Seznamte se s hosty diskuze:

Julie Nováková

Julie Nováková

Julie je evoluční bioložka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, popularizátorka vědy, autorka a editorka science fiction. Odjakživa ji provázel zájem o vědu a jako teenagerka se účastnila soutěží Expedice Mars a International Space Camp.

Její články se objevily mj. ve Vesmíru či Astropisu, přednášela na AFO, Science Café, Café Nobel a dalších cyklech a festivalech. Je členkou Europlanet Society a Evropského astrobiologického institutu (EAI), kde vede tým ‘Science Fiction as A Tool of Astrobiology Outreach & Education’.

Na jaře 2020 vydala v angličtině antologii astrobiologických sci-fi povídek doplněných o vědecký komentář s titulem Strangest of All, která čtenářům přibližuje témata obyvatelnosti planet, hypotetického exotického života, planetární ochrany a další.

Jakožto vzdělávací projekt je kniha volně dostupná na webu EAI a editorky. O této knize i dalších aktivitách plánovaných popularizačním týmem EAI referuje na Evropském planetologickém kongresu a v posterové soutěži Royal Astronomical Society.

Martin Ferus

Martin Ferus

Martin vystudoval fyzikální a environmentální chemii na UK v Praze. V roce 2005 začal pracovat v oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde se dnes věnuje experimentální aplikaci spektroskopie v materiálové chemii, detekci, analýze či vývoji vysoce výkonných pevnolátkových zdrojů světla.

Hlavním tématem jeho výzkumů je nicméně kosmochemie se zaměřením na chemickou evoluci biomolekul a jejich prekurzorů během formování a vývoje planet.

Za práce dokazující jejich syntézu účinky rázové vlny při dopadu asteroidů byl oceněn Prémií Otta Wichterleho a cenami Hlávkovy nadace a Učené společnosti ČR. Je amatérským astronomem a astrochemii jako relativně nový vědecký obor se snaží veřejnosti přiblížit v řadě popularizačních přednášek.

Od chemika Martina Feruse se v debatě dozvíte více o prebiotické syntéze nebo o chemii exoplanet.

Marie Šabacká

Marie Šabacká

Marie studuje organismy na ledovci a pod ledovcem, které mohou sloužit, jako předloha mikroorganismů, které bychom mohli najít v naší sluneční soustavě, především na zamrzlých měsících jako Enceladus a Europa.

V Antarktidě měla možnost třeba testovat přístroj, který byl designován na detekci života na Europě. Její bývalý školitel, John Priscu, je jediným, kterému se podařilo odebrat vzorky z několika kilometrů pod ledem. 

V rámci diskuze se od ní budete mít možnost dozvědět o nejatraktivnějích místech, kde bychom mohli najít život jakými jsou Enceladus, Europa, Titan a Mars. Poví nám i více o další zajímavostí jakou je nedávný nález vody v mracích na Venuši, kde mohl v minulosti existovat život.

Vysílání poběží na tomto odkazu: https://slideslive.com/czechspaceweek/live a případně i na Facebooku a Youtube.

Organizátoři akce

Spoluorganizátoři akce

 

Generální partner

Partneři

  

Podporují

Mediální partneři