Program

Pro veřejnost

Sedmikrásky online

8. 11. 2020, PROBĚHLO

Jiří Dušek a Jiří Kokmotos vám ve zhruba hodinovém pořadu budou vyprávět o aktuálním dění na brněnském nebi, stejně jako zbytku viditelného vesmíru. Cíle je i v dnešní době přinést krásu hvězdné oblohy do každé, vědychtivé domácnosti. Stačí vyhlédnout z okna, vyjít na balkon nebo na zahradu a dívat se kolem sebe. Žádný speciální astronomický přístroj není potřeba, i když dalekohled se bude vždy hodit. Na podzim se brzo stmívá, takže lze začínat v rozumném čase, dokonce v čase, kdy se mohou na nebe dívat i děti.

Pro veřejnost

Superhmotné černé díry: Jak byly objeveny a co o nich víme? | Astronomický ústav AV ČR

8. 11. 2020, 18:00

Letošní udělení Nobelovy ceny za fyziku se opět pohybovalo v oblasti astrofyziky. Nobelova cena byla udělena za objev, že formování černé díry je potvrzením obecné teorie relativity a za objev supermasivní černé díry ve středu naší Galaxie. A na výzkumu černých děr, včetně té supermasivní ve středu Galaxie, se podílíme.

Pro studenty

Kosmické příležitosti pro studenty a absolventy | Panelová diskuze

9. 11. 2020, 15:30 - 17:00

Jaké možnosti mají čeští studenti, které zajímá vesmír? Co je potřeba studovat a kam se po studiu vydat na stáž či pracovat? O tom všem se budeme bavit v panelové diskuzi s mladými lidmi zapojenými do kosmického průmyslu i vědy.

Pro veřejnost

Proč zkoumáme Mars? | Mgr. Petr Brož, Ph.D.

9. 11. 2020, 19:00 - 19:45

Mars od nepaměti podněcuje naši představivost i přitahuje naši pozornost. Už po generace sníme o tom, že se tam jednou podíváme a optimisté dokonce věří, že tam najdeme náš nový domov. K tomu, abychom ale o tom mohli jen vzdáleně uvažovat, potřebujeme nejprve Mars poznat a prozkoumat. V přednášce si tak povíme o tom, jak Mars zkoumáme, co jsme se o něm dozvěděli i to, jaká nebezpečí pro lidi jsme tam našli.

Pro děti

Osudová přitažlivost: Pochopení gravitace v 90 minutách | Pro děti

9. 11. 2020, 9:00 - 10:30

Co je ta síla, která nás táhne k zemi? Jak se projevuje ve vesmíru a proč je dobré ji správně chápat? Společně proletíme historickou cestou chápání gravitace přes Keplerovy zákony pohybů planet a prozkoumáme Newtonovu gravitaci pomocí názorných počítačových simulací. Zároveň spolu a Einsteinem zakřivíme prostoročas a ukážeme si úplně jiný, o to však úžasnější pohled na gravitaci a její projevy nejenom ve Sluneční soustavě.

Pro veřejnost

Český kosmický průmysl | Honeywell

9. 11. 2020, 18:00 - 18:30

Mise Proba-3 vytvářející umělé zatmění Slunce i velké týmy pracující v Praze a Brně na projektech z oblasti navigace, bezpečnostních systémů i avioniky představí zástupce firmy Honeywell. Přednáška bude v angličtině!

Pro veřejnost

Máte vesmír a mohla bych ho vidět? | Panelová diskuze

10. 11. 2020, 15:30 - 17:00

Každý den využíváme kosmické technologie. Kdy naposledy jste vrtali do zdi, zaběhali si v teniskách nebo se nechali navigovat mobilem? V každém případě jste využili vesmírnou technologii. Jak se stane, že si kosmický vynález obujeme tady na Zemi? Dívejte se na naši panelovou diskuzi o tom, jak se v Česku podporují vesmírné projekty a co nám přinášejí v každodenním životě.

Pro děti

Přestupní stanice Měsíc | Pro děti

10. 11. 2020, 9:00 - 9:45

O Měsíci se často mluví jako o místě, kam se v blízké budoucnosti budeme muset vrátit, abychom mohli pokračovat v cestách dál do Sluneční soustavy. Co všechno o Měsíci víme a co nám ještě tají? Může nám tento pustý svět vůbec něco nabídnout?

Pro veřejnost

Optický systém koronografu Metis na sondě Solar Orbiter | Ing. Vít Lédl, Ph.D.

10. 11. 2020, 18:00 - 18:45

Přednáška bude věnovaná jedné z českých účastí na SOLAR ORBITERU, konkrétně optickému systému koronografu METIS, který realizoval tým Centra TOPTEC, Ústavu fyziky AVČR. Posluchači budou v krátkosti seznámeni se základními informacemi o misi a o sondě samotné. Obšírněji bude rozebrán koronograf Metis a příběh vývoje jeho optického systému. Přednáška bude populárně vědecky laděná.

Pro veřejnost

Český kosmický průmysl | OHB Czechspace & ATC Space

10. 11. 2020, 19:00 - 19:45

Části nové evropské rakety Ariane 6, telekomunikační družice i účast na misi planetární ochrany - to vše se dělá v České republice ve společnostech OHB Czechspace a ATC Space. Jak probíhá práce na takových projektech, a jak vypadá výrobní hala pro komponenty raket v Klatovech, se dozvíte v této přednášce od Pavla Dobeše, ředitele těchto společností.

Pro veřejnost

Space for Women | Panelová diskuze

11. 11. 2020, 19:00

I když se může zdát, že práce na poli kosmických aktivit je hlavně doménou mužů, není tomu tak. A akce Space for women vám to dokáže. Poslechněte si inspirativní příběhy žen, které zlákal vesmír a slaví ve svém oboru úspěchy. #girlpower

Pro veřejnost

Život na Zemi a mimo ni | Panelová diskuze

11. 11. 2020, 15:30 - 17:00

"Vesmír je poměrně velké místo. Kdybychom byli jen my, zdálo by se, že je to plýtvání vesmírem." prohlásil Carl Sagan. Jak to tedy je? Jsme ve vesmíru sami nebo se někde ukrývá život? Jaké podmínky by organismy musely zvládat a kde takové podmínky jsou? Nad těmito otázkami se budeme zamýšlet s astrobioložkou, astrochemikem i polární mikrobioložkou.

Pro děti

Astronauti, družice a rakety: Cesty na oběžnou dráhu | Pro děti

11. 11. 2020, 9:30 - 9:55

Na oběžné dráze planety Země se pohybují tisíce funkčních družic, které jsou vynášeny desítkami nosných raket ročně. Největší takovou umělou družicí je Mezinárodní vesmírná stanice ISS, která je již 20 let nepřetržitě lidmi osídleným objektem v kosmickém prostoru.

Pro veřejnost

Stopování skřítků a dalších přízračných jevů objevujících se nad bouřkami | Ing. Ivana Kolmašová, PhD.

11. 11. 2020, 17:30 - 18:15

Lov barevných nadoblačných blesků láká amatérské pozorovatele i profesionální vědce již od prvních zveřejněných pozorování v devadesátých letech minulého století. Nyní se na jejich výzkum chystá i francouzská sonda TARANIS (Tool for the Analysis of Radiation from lightNIng and Sprites). Na své palubě ponese přijímače rádiových vln v širokém rozsahu kmitočtů, rentgenové detektory, kamery, fotometry, a detektory energetických elektronů. Na dvou přístrojích se podíleli vědci a inženýři z Česka. Vypuštění na nízkou polární dráhu ve výšce 700 kilometrů je plánováno na listopad 2020.

Pro děti

Velikost vesmíru: Jak daleko je opravdu daleko | Pro děti

11. 11. 2020, 10:00 - 10:25

Uběhnout maraton, přejet v autě Českou republiku bez přestávky nebo letět na dovolenou 10 000 kilomentrů se může zdát jako velká vzdálenost. V porovnání s rozměry celého vesmíru, je to ovšem méně než za rohem. Jak daleko vlastně dokážeme dohlédnout a co tam na nás v temných dálkách vesmíru vůbec čeká?

Pro děti

Planety v hrsti: Rozměry Sluneční soustavy | Pro děti

11. 11. 2020, 9:00 - 9:25

Jak jdou planety za sebou ví každý školák, ale jak jsou vlastně veliké? A jaké je dělí vzdálenosti? Povíme si něco o planetách a společně si vystříháme a vymalujeme model Sluneční soustavy.

Pro děti

Exoplanety a mimozemský život | Pro děti

11. 11. 2020, 10:30 - 10:55

Dnes už víme, že planet je ve vesmíru více než hvězd a mnohé se podobají Zemi. Žijí alespoň na jedné z nich také bytosti podobné nám? Třeba se právě někomu z vás podaří takovou planetu objevit… a my vám ukážeme, jak na to.

Pro děti

Pět let ESERO kanceláře v Česku! | Pro učitele a žáky

11. 11. 2020, 11:00 - 11:30

Vzdělávací kancelář ESA (projekt ESERO – European Space Education Resource Office) funguje v Česku pátým rokem. Přináší do škol programy a výukové materiály z dílny ESA Education i ostatních ESERO kanceláří v Evropě, ve spolupráci s učiteli zapracovává téma vesmíru do vzdělávání. Stará se o soutěže ESA pro žáky SŠ a ZŠ, vesmírně kutí, vesmírně programuje. Oslava zatím alespoň takto online – na tu opravdovou ale určitě taky dojde!

Pro děti

ESA soutěže pro žáky SŠ a ZŠ | Pro žáky a učitele

11. 11. 2020, 11:30 - 12:00

CanSat, Moon Camp, Astro Pi, Mission X, Climate Detectives Satelit v plechovce, stavba měsíční základny, vlastní experiment na ISS, trénovat jako astronaut, stopování problémů klimatu. Při soutěžích ESA se dotýkáme hlavních výzev kosmického průzkumu. A třeba se do ESA i podíváme!

Pro studenty

Start: Czech Space Academy | Pro vědce, VŠ pedagogy, studenty

11. 11. 2020, 12:00 - 12:30

V návaznosti na fungování kanceláře ESERO zahajuje činnost Czech Space Academy, národní kontaktní bod pro univerzitní studium vesmíru a kontaktní bod ESA Academy v Česku. Podpora studentských projektů, stimuly k mezioborové spolupráci, propojování se zahraničím, zdokonalování studijních programů. Posilování univerzitního prostředí v rámci vesmírného ekosystému. A samozřejmě pomoc s účastí v projektech ESA Academy.

Pro studenty

ESA projekty pro univerzitní studenty | Pro VŠ studenty a pedagogy

11. 11. 2020, 12:30 - 13:00

Studentům univerzit se v ESA otevírají ohromné možnosti, od zapojení se do "hands-on" aktivit či účasti na výukových kurzech, až po např. získání stipendia k odborné činnosti v některém ze středisek ESA. Základem podpory univerzitního vzdělávání je v ESA projekt ESA Academy, se stále rozšiřující se nabídkou programů a aktivit.

Pro firmy

Konference Gate2Space | Pro odbornou veřejnost a firmy

12. 11. 2020, 9:00 - 14:00

Online konference, ve které se dozvíte o příležitostech zapojení firem do projektů Evropské kosmické agentury ESA, o alokacích v jednotlivých programech a také o dosavadních úspěších české kosmické komunity.

Pro veřejnost

Kosmická věda a průmysl kráčejí ruku v ruce | Panelová diskuze

12. 11. 2020, 15:30 - 17:00

Spolupráce vědy a průmyslu je (nejen) v kosmickém odvětví zásadní. Zapojení komerčních a průmyslových subjektů je téměř neodmyslitelnou součástí kosmických misí. Všichni jsme asi již slyšeli o spolupráci SpaceX a NASA. Jak tato spolupráce ale funguje v ČR? Jak český kosmický průmysl pomáhá vědě, a jak česká kosmická vědě pomáhá průmyslu?

Pro veřejnost

Český kosmický průmysl | SAB Aerospace

12. 11. 2020, 18:25 - 18:45

Dispenser družic pro evropské rakety Vega, biologické experimenty na ISS i účast na misi PLATO představí zástupci brněnské firmy SAB Aerospace.

Pro veřejnost

Český kosmický průmysl | Huld

12. 11. 2020, 18:00 - 18:20

Software pro nanodružici Milani v rámci mise planetární ochrany HERA, software pro kompabilitu pozemních stanic i zajištění digitální bezpečnosti, to vše vám představí tým ze společnosti Huld, jež na takto zajímavých projektech pracuje.

Pro veřejnost

Český kosmický průmysl | SAB Aerospace & HULD

12. 11. 2020, 18:50 - 19:10

Spolupráce je velmi důležitou součástí každého kosmického projektu. Nový projekt, u kterého se rozhodli spojit síly SAB a Huld, vám představí v živém vysílání.

Pro veřejnost

Bez cenzury | Český kosmický průmysl | Huld & SAB Aerospace

12. 11. 2020, 19:15 - 20:00

Zajímá vás, jak vypadají české kosmické firmy, jak probíhá spolupráce s kosmickou agenturou nebo jestli se dostanou zaměstnanci na kosmodrom při startu rakety, na jejíž dílech pracovali? Nyní máte možnost zeptat se zástůpců dvou českých kosmických firem, na cokoli vás napadne. #bezcenzury

Pro děti

Kosmix maraton | ČT Edu

12. 11. 2020, 9:00

Robot Kit v šestadvaceti dílech odkryje tajuplný vesmír a vy se tak zábavnou formou dozvíte, co je to galaxie, mléčná dráha, mlhovina, supernova nebo Kuiperův pás. Zkoukněte seriál pro vesmíru na ČT Edu.

Pro studenty

Hackathon Act in Space

13. 11. - 14. 11. 2020

Přihlaste se do mezinárodního online hackathonu Act in Space, řešte výzvy vesmírných organizací a firem a vyhrajte hodnotné ceny.

Registrace
Pro veřejnost

Černé díry v hledáčku kosmických misí | RNDr. Jiří Svoboda, PhD.

13. 11. 2020, 18:00 - 18:45

Černé díry jsou fascinujícími objekty, ve kterých je hmota zhroucená sama do sebe. Byly prvně předpovězeny z Einsteinovy teorie relativity a o mnoho let později skutečně objeveny pomocí rentgenové astronomie. K jejich lepšímu pochopení i odhalení superhmotné černé díry v centru naší galaxie výrazně přispěli letošní laureáti Nobelovy ceny za fyziku. Co o černých dírách víme? Jak vznikají a jaké nové objevy nám přinesou dva největší kosmické projekty Evropské kosmické agentury, rentgenová observatoř ATHENA a gravitační observatoř LISA?

Pro veřejnost

Proč nám nad hlavami krouží tolik družic? | Panelová diskuze

13. 11. 2020, 16:00 - 17:30

Na oběžné dráze Země krouží tisíce umělých družic. Ale proč? V panelové diskuzi s experty z různých oblastí si budeme povídat o rozličných cílech družic. Dozvíte se, k čemu nám mohou být užitečná družicová data z evropských satelitů, jak se dá využít přesná družicová navigace ale i jaké radosti a strasti vědcům družice přinášejí.

Pro děti

Co mají hvězdárny a sovy společného? Potřebují tmu! | Pro děti

13. 11. 2020, 9:00 - 9:30

Co mají hvězdárny a sovy společného? Potřebují tmu! Ve dne na nás svítí slunce a máme světlo. Po západu slunce se setmí a až do rána je tma. Opravdu? Platí tohle i ve městech? A kdy jste naposledy zažili tu úplně nejčernější tmu? Co se stane, když si v noci svítíme moc a na oblohu? Kolik hvězd vidíme, či vlastně nevidíme? A kdo za to může, že si svítíme moc? 

Pro veřejnost

Nanodružice VZLUSAT-2

13. 11. 2020, 19:00 - 19:45

Na oběžnou dráhu se vydává už druhá nanodružice z dílny VZLÚ. Tentokrát bude jejím cílem ověřit technologie nutné pro úspěšné zvládnutí tak složitého úkolu, jakým je přesné pozorování Země. Duchovní otec nanodružic VZLUSAT Vladimír Dániel vám detailně představí VZLUSAT-2, na jehož palubě najdeme hned dva dalekohledy pro pozorování Země.

Pro děti

Vesmírní průzkumníci na Czech Space Weeku | Pro děti

14. 11. 2020, 13:00 - 17:00

S dětmi prozkoumáme ty nejúžasnější jevy, síly, zákony a fakta o vesmíru, který nás obklopuje. Seznámíme se s životy astronautů, prozkoumáme všelijaké satelity obíhající planetu Zemi a spoustu dalšího, co jen bude účastníky zajímat. Kurz je zdarma. Registrace je nutná!

Registrace
Pro firmy

Česko-britský B2B kosmický průmyslový den | Pro firmy

14. 1. 2021

AKCE JE PŘESUNUTA NA LEDEN 2021! Datum bude upřesněno. Česko-britský průmyslový den, v rámci kterého se mohou české firmy dozvědět o spolupráci s britskými subjekty.

Registrace

Organizátoři akce

Spoluorganizátoři akce

 

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři