Kosmické příležitosti pro studenty a absolventy | Panelová diskuze

9. 11. 2020, 15:30 - 17:00

Jaké možnosti mají čeští studenti, které zajímá vesmír? Co je potřeba studovat a kam se po studiu vydat na stáž či pracovat? O tom všem se budeme bavit v panelové diskuzi s mladými lidmi zapojenými do kosmického průmyslu i vědy.

Zájemci o vesmírnou kariéru nemusí studovat astronomii, astrofyziku nebo kosmické inženýrství. Možností, jak se uplatnit v oblasti kosmických aktivit je spousta i pro studenty a absolventy vysokých škol.

Přijďte se inspirovat!

Příležitosti pro mladé lidi ve vědě představí Tereza Ďurovcová. Jak se dostat na stáž do European Space Agency (ESA) poradí Richard Hynek. Jak z hackathonového nápadu vybudovat startup využívající družicová data prozradí Marek Marušin. A jak se diplomová práce vypracovává ve firmě, která se podílí na misi planetární ochrany nastíní Tomáš Raška. Jaká je práce ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu představí Juraj Dudáš.

Záznam naleznete zde

Medailonky řečníků

Richard Hynek 

Richard vystudoval obor Mechanika a Průmyslový design na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni.  Po studiu absolvoval několik stáží v Evropské kosmické agentuře, v rámci kterých měl možnost podílet se například na misích EUCLID, PROBA3 nebo JWST. V současnosti pracuje jako systémový inženýr v L.K. Engineering, kde vyvíjel mechanismy pro rozevírání solárních panelů nebo magnetický divertor pro misi ATHENA. Spolu s týmem měl také na starosti návrh mechanismu radarové antény nebo simulaci odstřelení raketových krytů pro rakety Vega. Richard je také spoluzakladatelem kosmického startupu Stratosyst, v rámci kterého pracoval na vývoji stratosférické platformy.

Tereza Ďurovcová

Tereza Ďurovcová je studentkou doktorského programu Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu slunečního větru. Analyzuje data z různých přístrojů umístěných na družicích pohybujících se v okolí Země (Wind, ACE, Spektr-R), jiných planet (MAVEN, Mars express) a blíže ke Slunci (Helios, Parker Solar Probe, Solar Orbiter). Vyšetřuje variace hlavních složek slunečního větru a zaměřuje se především na ionty helia. Pomocí nich zjišťuje, k jakým procesům může docházet během šíření slunečního větru meziplanetárním prostorem. Je hlavní řešitelkou projektu financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a i již dříve byla spoluřešitelkou dalších projektů. Své vědecké výsledky pravidelně prezentuje na mezinárodních konferencích (např. European Geosciences Union General Assembly, COSPAR Scientific Assembly, International Union of Geodesy and Geophysics General Assembly). Díky podpoře z Fondu Karla Urbánka vycestovala na půlroční stáž na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge (Massachusetts, USA), což jí umožnilo pracovat s nejnovějšími daty z družice Parker Solar Probe.

Marek Marušin

Marek Marušin ze startupu Zajtra je absolventem VUT Brno.  Cílem firmy je modernizovat lesnictví a nabídnout lesníkům pokročilé technologie pro efektivnější péči o lesy. Kromě podnikání má Marek zkušenosti například s vývojem aplikací a webů a účastnil se stáže Google Summer of Code.

Tomáš Raška

Tomáš Raška absolvoval program Industrial Engineering na VUT v Brně a ENSAM ve Francii. V rámci tohoto programu nastoupil na stáž do OHB Czechspace, během níž zpracovával svou diplomovou práci týkající se návrhu a výroby speciální vložky pro sendvičové panely. Po skončení stáže a úspěšném obhájení diplomové práce Tomáš pokračuje v OHB jako Strukturální analytik.

 

Juraj Dudáš je vedoucím oddělení družicových systémů VZLÚ v Brně. S Brnem ho spojuje nejen nové pracoviště VZLÚ ale i jeho studium, svoje vysokoškolské vzdělání získal na elektrotechnické fakultě VUT. Do oblasti SPACE pronikl v roce 2019 a to právě ze segmentu bezpilotních prostředků, už dlouhodobě se věnuje aplikacím zaměřeným na průzkum Země a jejich využití v praxi. Mezi jeho záliby patří obecně letectví, kosmonautika, modelářství, ale mimo jiné závodní letání s větroni.

Organizátoři akce

Spoluorganizátoři akce

 

Generální partner

Partneři

  

Podporují

Mediální partneři