Život na Zemi a mimo ni | Panelová diskuze

11. 11. 2020, 15:30 - 17:00

"Vesmír je poměrně velké místo. Kdybychom byli jen my, zdálo by se, že je to plýtvání vesmírem." prohlásil Carl Sagan. Jak to tedy je? Jsme ve vesmíru sami nebo se někde ukrývá život? Jaké podmínky by organismy musely zvládat a kde takové podmínky jsou? Nad těmito otázkami se budeme zamýšlet s astrobioložkou, astrochemikem i polární mikrobioložkou.

V panelové diskuzi budou hosté odpovídat například tyto otázky:

Jaké podmínky musí na tělese být, aby na něm mohl existovat život?

Jaké jsou stavební kameny života?

Jak se na Zemi z jednoduchých sloučenin začaly vytvářet první biomolekuly?

A je možné, že existuje i život mimo Zemi?

 

Hosty panelové diskuze budou: Julie Nováková, Marie Šabacká a Martin Ferus.

Registrace na akci není nutná. Vysílání proběhne na: www.slideslive.com/czechspaceweek/live

 

Medailonky panelistů:

Julie Nováková (*1991) je evoluční bioložka na PřF UK, popularizátorka vědy, autorka a editorka science fiction. Odjakživa ji provázel zájem o vědu a jako teenager se účastnila soutěží Expedice Mars a International Space Camp. Podílí se na výuce předmětu Základy astrobiologie a organizaci Semináře z astrobiologie (PřF UK). Její články se objevily mj. ve Vesmíru či Astropisu, přednášela na AFO, Science Café, Café Nobel a dalších cyklech a festivalech. Je členkou Europlanet Society a Evropského astrobiologického institutu (EAI), kde vede tým ‘Science Fiction as A Tool of Astrobiology Outreach & Education’. Na jaře 2020 vydala v angličtině antologii astrobiologických sci-fi povídek doplněných o vědecký komentář s titulem Strangest of All, která čtenářům přibližuje témata obyvatelnosti planet, hypotetického exotického života, planetární ochrany a další. Jakožto vzdělávací projekt je kniha volně dostupná na webu EAI a editorky. O této knize i dalších aktivitách plánovaných popularizačním týmem EAI referuje na Evropském planetologickém kongresu a v posterové soutěži Royal Astronomical Society.

RnDr. Martin Ferus, Ph.D., (*1983) vystudoval fyzikální a environmentální chemii na UK Praze. V roce 2005 začal pracovat v oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde se dnes věnuje experimentální aplikaci spektroskopie v materiálové chemii, detekci, analýze či vývoji vysoce výkonných pevnolátkových zdrojů světla. Hlavním tématem jeho výzkumů je nicméně kosmochemie se zaměřením na chemickou evoluci biomolekul a jejich prekurzorů během formování a vývoje planet. Za práce dokazující jejich syntézu účinky rázové vlny při dopadu asteroidů byl oceněn Prémií Otta Wichterleho a cenami Hlávkovy nadace a Učené společnosti ČR. Je amatérským astronomem a astrochemii jako relativně nový vědecký obor se snaží veřejnosti přiblížit v řadě popularizačních přednášek.

Marie Šabacká studuje organismy na ledovci a pod ledovcem, které mohou sloužit, jako předloha mikroorganismů, které bychom mohli najít v naší sluneční soustavě, především na zamrzlých měsících jako Enceladus a Europa. V Antarktidě měla možnost třeba testovat přístroj, který byl designován na detekci života na Europě. Její bývalý školitel, John Priscu, je jediným, kterému se podařilo odebrat vzorky z několika kilometrů pod ledem. V rámci diskuze se od ní budete mít možnost dozvědět o nejatraktivnějších místech, kde bychom mohli najít život jakými jsou Enceladus, Europa, Titan a Mars. Poví nám i více o další zajímavostí jakou je nedávný nález vody v mracích na Venuši, kde mohl v minulosti existovat život.

 

 

 

 

 

Organizátoři akce

Spoluorganizátoři akce

 

Generální partner

Partneři

  

Podporují

Mediální partneři